Súprava adaptéra na viac batérií

S týmto fotoaparátom môžete použiť súpravu adaptéra na viac batérií (predáva sa osobitne) na dlhodobé snímanie. Pri použití súpravy adaptéra na viac batérií odstráňte kryt batérie fotoaparátu.
Podrobnosti nájdete aj v návode na obsluhu dodanom spolu so súpravou adaptéra na viac batérií.

Spôsob odstránenia krytu batérie

Potiahnite poistný prvok krytu batérie (A) v smere šípky a potom odstráňte kryt batérie.

Vyobrazenie spôsobu odstránenia krytu batérie


Spôsob pripevnenia krytu batérie

Vložte hriadeľ na jednej strane krytu batérie na miesto pripevnenia a potom zatlačte kryt batérie pripevnením hriadeľa na opačnej strane.

Poznámka

  • Pokiaľ je vo fotoaparáte vložená zástrčková platňa súpravy adaptéra na viac batérií, neposúvajte poistný prvok batérie fotoaparátu. V opačnom prípade dôjde k vysunutiu zástrčkovej platne.