File Format (videozáznam)

statický záber, videozáznam

Zvolí sa formát súborov videozáznamov.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][File Format] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

File Format Vlastnosti
XAVC HS 4K

Nasnímajú sa videozáznamy 4K vo formáte XAVC HS.

Formát XAVC HS využíva kodek HEVC, ktorý má účinnosť vysokej kompresie. Fotoaparát dokáže snímať videozáznamy s vyššou kvalitou obrazu než majú videozáznamy vo formáte XAVC S, ale s rovnakým objemom dát. Pre videozáznamy sa používa kompresia Long GOP.

XAVC S 4K Videozáznamy sa nasnímajú s rozlíšením 4K (3840 × 2160). Pre videozáznamy sa používa kompresia Long GOP.
XAVC S HD Videozáznamy sa nasnímajú s rozlíšením HD (1920 × 1080). Pre videozáznamy sa používa kompresia Long GOP.
XAVC S-I 4K

Videozáznamy sa nasnímajú vo formáte XAVC S-I.

Pri formáte XAVC S-I sa pre videozáznamy používa kompresia Intra. Tento formát je vhodnejší na úpravu než kompresia Long GOP.

XAVC S-I HD

Videozáznamy sa nasnímajú vo formáte XAVC S-I.

Pri formáte XAVC S-I sa pre videozáznamy používa kompresia Intra. Tento formát je vhodnejší na úpravu než kompresia Long GOP.

  • Intra/Long GOP je formát kompresie videozáznamov. Intra komprimuje videozáznam po snímke a Long GOP komprimuje viaceré snímky. Kompresia Intra má lepšiu odozvu a flexibilitu pri úpravách, ale kompresia Long GOP má lepšiu účinnosť kompresie.

Poznámka

  • Ak chcete prehrávať videozáznamy vo formáte XAVC HS 4K v smartfóne alebo počítači, potrebujete zariadenie alebo softvér s vysokou kapacitou spracovania, ktorá podporuje kodek HEVC.
  • Pri snímaní videozáznamov 4K sa [ Shooting] deaktivuje a uzamkne na [Off].
  • Ak je pripojený určený objektív s veľkosťou APS-C, na obrazovke sa môžu zobraziť tmavé okraje. Pri zázname videozáznamov vo formáte 4K týmto fotoaparátom odporúčame použitie objektívu kompatibilného s 35 mm formátom s pokrytím celého obrazového poľa.