Shutter Type

statický záber

Môžete nastaviť snímanie s mechanickou alebo elektronickou uzávierkou.

 1. MENU (Shooting) → [Shutter/Silent][Shutter Type] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Mechanical Shutter:
Snímanie len s mechanickou uzávierkou.
Electronic Shutter:
Snímanie len s elektronickou uzávierkou.

Rada

 • V nasledujúcich situáciách nastavte [Shutter Type] na [Electronic Shutter].
  • Pri snímaní s vysokorýchlostnou uzávierkou v jasnom prostredí, ako je von pri jasnom slnečnom svetle, na pláži alebo v zasnežených horách.
  • Keď chcete zvýšiť rýchlosť nepretržitého snímania.

Poznámka

 • V ojedinelých prípadoch sa môže ozvať zvuk uzávierky pri vypnutí napájania, aj keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shutter]. Nie je to však porucha.
 • Aj keď sa [Shutter Type] nastaví na [Electronic Shutter], môžu sa ozvať zvuky uzávierky, keď zaregistrujete tvár pomocou [Face Memory].
 • [Shutter Type] sa nedá nastaviť, keď je režim snímania iný ako P/A/S/M.
 • Keď sa [Shutter Type] nastaví na [Electronic Shutter], nasledujúce funkcie budú nedostupné:
  • Snímanie s bleskom
  • Long Exposure NR
  • e-Front Curtain Shut.
  • Snímanie v režime BULB