Aperture Drive in AF

statický záber

Systém pohonu clony sa zmení tak, aby sa uprednostnila činnosť sledovania automatického zaostrovania alebo tak, aby sa uprednostnil tichý režim.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][Aperture Drive in AF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Focus Priority:
Zmení sa systém pohonu clony na uprednostnenie sledovania automatického zaostrovania.
Standard:
Používa sa štandardný systém pohonu clony.
Silent Priority:
Systém pohonu clony sa zmení na uprednostnenie tichého režimu tak, aby bol zvuk z pohonu clony tichší než v [Standard].

Poznámka

  • Keď sa zvolí [Focus Priority], môže byť počuteľný zvuk z pohonu clony, alebo účinok clony nemusí byť na monitore viditeľný.Ak sa chcete vyhnúť týmto javom, zmeňte nastavenie na [Standard].
  • Keď sa zvolí [Silent Priority], rýchlosť zaostrovania sa môže znížiť a zaostrenie na objekt sa môže sťažiť.
  • Tento účinok sa môže líšiť v závislosti od používaného objektívu a podmienok snímania.