AF w/ Shutter

statický záber

Voľba toho, či sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice spustí automatické zaostrovanie. Voľbou [Off] nastavte zaostrenie a expozíciu osobitne.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][AF w/ Shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Automatické zaostrovanie sa spustí po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Off:
Automatické zaostrovanie sa nespustí, aj keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice.


Užitočný spôsob na jemné nastavenie zaostrenia

Keď je pripojený objektív A-mount, aktivácia funkcie automatického zaostrovania pomocou iného tlačidla ako tlačidla spúšte umožňuje presnejšie zaostrenie v kombinácii s manuálnym zaostrovaním.

  1. Nastavte [AF w/ Shutter] na [Off].
  2. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] or [Custom Key Setting] → priraďte funkciu [Focus Magnifier] požadovanému tlačidlu.
  3. Stlačením tlačidla AF-ON zaostrite.
  4. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Focus Magnifier] a potom otočením zaostrovacieho krúžku vykonajte jemné nastavenie zaostrenia.
  5. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.