Focus Area Color (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Môžete určiť farbu rámčeka, ktorý uvádza oblasť zaostrovania. Ak je rámček ťažko viditeľný kvôli snímanému objektu, zlepšite jeho viditeľnosť zmenou jeho farby.

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][Focus Area Color] → požadovaná farba.

Podrobnosti položky ponuky

White:
Zobrazí sa rámček, ktorý uvádza oblasť zaostrovania v bielej farbe.
Red:
Zobrazí sa rámček, ktorý uvádza oblasť zaostrovania v červenej farbe.