SteadyShot Adjust. (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Môžete snímať s príslušným nastavením SteadyShot pre pripojený objektív.

  1. MENU (Shooting) → [Image Stabilization][SteadyShot Adjust.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Automaticky sa použije funkcia SteadyShot na základe informácií získaných z pripojeného objektívu.
Manual:
Vykoná funkciu SteadyShot na základe ohniskovej vzdialenosti nastavenej pomocou [ Focal Length]. (8mm-1000mm)

Poznámka

  • Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne hneď po zapnutí napájania, hneď po namierení fotoaparátu smerom k objektu alebo po úplnom stlačení tlačidla spúšte bez zastavenia v polovici.
  • Keď fotoaparát nemôže získať informácie o ohniskovej vzdialenosti z objektívu, funkcia SteadyShot nebude pracovať správne. Nastavte [SteadyShot Adjust.] na [Manual] a nastavte [ Focal Length] tak, aby zodpovedala objektívu, ktorý používate. Aktuálne nastavená hodnota ohniskovej vzdialenosti SteadyShot sa zobrazí na strane ikony (SteadyShot).
  • Ak používate objektív SEL16F28 (predáva sa osobitne) s telekonvertorom, atď., nastavte [SteadyShot Adjust.] na [Manual] a nastavte ohniskovú vzdialenosť.
  • Ak sa pripojí objektív vybavený spínačom SteadyShot, nastavenia bude možné zmeniť len pomocou príslušného spínača na objektíve. Nebude možné prepnúť nastavenia pomocou fotoaparátu.