Touch Func. in Shooting: Touch Focus

statický záber, videozáznam

[Touch Focus] umožňuje určiť polohu, v ktorej chcete zaostriť pomocou dotykových úkonov. Vopred zvoľte MENU(Setup) → [Touch Operation][Touch Operation][On].

Táto funkcia bude dostupná vtedy, keď sa [Focus Area] nastaví na niektorý z nasledujúcich parametrov:

 • [Wide]
 • [Zone]
 • [Center Fix]
 • [Tracking: Wide]
 • [Tracking: Zone]
 • [Tracking: Center Fix]

 1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Focus].

Určenie polohy, v ktorej chcete zaostriť v režime snímania statických záberov

Pri vykonávaní automatického zaostrovania môžete určiť polohu, v ktorej chcete zaostriť pomocou dotykových úkonov. Po dotyku monitora a určení polohy, stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.

 1. Dotknite sa monitora.
  • Pri snímaní pomocou monitora sa dotknite polohy, v ktorej chcete zaostriť.
  • Pri snímaní pomocou hľadáčika môžete posunúť polohu zaostrovania dotykom monitora a posunutím prsta po monitore počas pozerania do hľadáčika.

  • Ak chcete zrušiť zaostrovanie pomocou dotykových úkonov, dotknite sa ikony (Zrušenie dotykového zaostrovania) alebo stlačte stred ovládacieho kolieska pri snímaní pomocou monitora a stlačte stred ovládacieho kolieska pri snímaní pomocou hľadáčika.
 2. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Snímajte zábery stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.

Určenie polohy, v ktorej chcete zaostriť v režime snímania videozáznamov

Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.

 1. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť, a to pred snímaním alebo počas snímania.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF], režim zaostrovania sa dočasne prepne do manuálneho zaostrovania a zaostrenie je možné upraviť pomocou zaostrovacieho krúžku (bodové zaostrovanie). Bodové zaostrovanie nie je dostupné pri snímaní pomocou hľadáčika.
  • Ak chcete zrušiť bodové zaostrovanie, dotknite sa ikony (Zrušenie dotykového zaostrovania) alebo stlačte stred ovládacieho kolieska.
  • Keď sa [Focus Mode] nastaví na [Manual Focus], režim zaostrovania sa dočasne prepne na [Continuous AF]. Keď je dotknutá oblasť zaostrená, režim zaostrovania sa vráti do manuálneho zaostrovania.

Rada

 • Okrem funkcie dotykového zaostrovania sú dostupné aj nasledujúce dotykové úkony.
  • Zaostrovací rámček pre [Spot] a [Expand Spot] je možné posunúť potiahnutím.
  • Pri snímaní statických záberov v režime manuálneho zaostrovania je možné použiť lupu zaostrenia dvojitým klepnutím na monitor.

Poznámka

 • Funkcia dotykového zaostrovania nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď sa snímajú statické zábery v režime manuálneho zaostrovania
  • Pri použití digitálneho zoomu
  • Keď sa používa LA-EA4