Viewfinder Bright.

Tento výrobok pri používaní hľadáčika nastavuje jas hľadáčika podľa okolitého prostredia.

  1. MENU(Setup) → [Finder/Monitor][Viewfinder Bright.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Jas sa nastaví automaticky.
Manual:
Zvolí sa jas hľadáčika v rámci rozsahu –2 až +2.