Drive Mode

statický záber

Zvoľte vhodný režim pre daný objekt, ako je napríklad snímanie po jednotlivých záberoch, nepretržité snímanie alebo snímanie so stupňovaním.

  1. Zvoľte / (Drive Mode) na ovládacom koliesku → požadované nastavenie.
    • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Single Shooting:
Režim normálneho snímania.
Cont. Shooting
Počas stlačeného tlačidla spúšte sa budú nepretržite snímať zábery.
Self-timer(Single):
Nasníma sa záber pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte.
Self-timer(Cont):
Nasníma sa určený počet záberov pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte.
Cont. Bracket:
Nasnímajú sa zábery počas podržania stlačeného tlačidla spúšte, každý s odlišným stupňom expozície.
Single Bracket:
Nasníma sa určený počet záberov, jeden po druhom, každý s odlišným stupňom expozície.
WB bracket:
Nasnímajú sa celkovo tri zábery, každý s odlišnými farebnými tónmi podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra.
DRO Bracket:
Nasnímajú sa celkovo tri zábery, každý s odlišným stupňom optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).