Cnct. during Power OFF

Nastaví sa možnosť prijímania pripojení prostredníctvom Bluetooth zo smartfónu pokiaľ je fotoaparát vypnutý. Keď sa [Cnct. during Power OFF] nastaví na [On], budete si môcť prezerať zábery na pamäťovej karte fotoaparátu a prenášať zábery z fotoaparátu do smartfónu s použitím smartfónu.

 1. MENU → (Network) → [Transfer/Remote][Cnct. during Power OFF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On :
Prijímajú sa pripojenia prostredníctvom Bluetooth zo smartfónu, pokiaľ je fotoaparát vypnutý.
Počas vypnutia fotoaparátu sa batéria postupne vybije. Ak nechcete používať funkciu [Cnct. during Power OFF], vypnite ju.
Off :
Neprijímajú sa pripojenia prostredníctvom Bluetooth zo smartfónu, pokiaľ je fotoaparát vypnutý.


Spôsob prezerania/prenosu záberov v smartfóne


Predbežná príprava

 1. Zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth][Bluetooth Function][On] vo fotoaparáte.
 2. MENU → (Network) → [Transfer/Remote][Cnct. during Power OFF][On].
 3. Vo fotoaparáte zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth][Pairing] na zobrazenie obrazovky na párovanie.
 4. Spustite Imaging Edge Mobile v smartfóne a potom zvoľte fotoaparát na spárovanie na obrazovke [Camera Remote Power ON/OFF].


Úkony

 1. Vypnite fotoaparát.
 2. Zvoľte [Camera Remote Power ON/OFF] v Imaging Edge Mobile.
 3. Zvoľte fotoaparát na obrazovke [Remote Power ON/OFF], aby sa zapol fotoaparát.
  • Keď sa zapne napájanie, farba značky napájania sa zmení na zelenú.
  • Zábery uložené na pamäťovej karte fotoaparátu je možné zobraziť a sú pripravené na prenos.

Poznámka

 • Ak sa smartfón nebude istý čas používať, pripojenie prostredníctvom Bluetooth sa deaktivuje. Znova zvoľte [Camera Remote Power ON/OFF] v smartfóne.
 • Po zapnutí fotoaparátu sa fotoaparát prepne na obrazovku snímania a pripojenie so smartfónom sa ukončí.