Send to Smartphone

Pomocou Imaging Edge Mobile môžete preniesť statické zábery, videozáznamy vo formáte XAVC S, spomalené videozáznamy alebo zrýchlené videozáznamy do smartfónu a zobraziť ich.

 1. Zobrazte záber, ktorý chcete preniesť, na obrazovke prehliadania.
 2. MENU(Network) → [Transfer/Remote][Send to Smartphone][Select on This Device] → Zvoľte [This Image].
  Na monitore fotoaparátu sa zobrazí QR code.

  • Obrazovku nastavenia [Select on This Device] môžete zobraziť aj stlačením tlačidla (Send to Smartphone).
 3. Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartfóne a zvoľte [Connect with a new camera].
 4. Naskenujte QR code fotoaparátu pomocou smartfónu počas zobrazenia obrazovky [Connect using the camera QR Code] v smartfóne.
  Po načítaní QR code sa v smartfóne objaví [Connect with the camera?].
 5. Zvoľte [OK] v smartfóne.
  Fotoaparát a smartfón sa pripoja a záber sa prenesie.
  • Môžete preniesť naraz viacero záberov voľbou iného nastavenia ako [This Image] v [Select on This Device].

Podrobnosti položky ponuky

Select on This Device:
Na monitore fotoaparátu zvoľte záber, ktorý sa má preniesť do smartfónu.

(1) Zvoľte z možností [This Image], [All Images in This Group], [All with this date] alebo [Multiple Images].

 • Zobrazené voliteľné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu zobrazenia zvoleného vo fotoaparáte.

(2) Ak zvolíte [Multiple Images], zvoľte požadované zábery pomocou stredu ovládacieho kolieska a potom stlačte MENU[Enter].

Select on Smartphone:
V smartfóne sa zobrazia všetky zábery uložené na pamäťovej karte fotoaparátu.

Rada

 • Iné spôsoby pripojenia ako pomocou QR code nájdete v časti „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany.

Poznámka

 • Môžete zvoliť veľkosť záberu, ktorý sa má odoslať do smartfónu, z možností [Original], [2M] alebo [VGA].
  Ak chcete zmeniť veľkosť záberu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
  • Pre smartfón so systémom Android
   Spustite Imaging Edge Mobile a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Settings][Copy Image Size].
  • Pre iPhone/iPad
   Zvoľte Imaging Edge Mobile v ponuke nastavenia a zmeňte veľkosť záberu pomocou [Copy Image Size].
 • Zábery vo formáte RAW sa pri odoslaní skonvertujú do formátu JPEG.
 • V závislosti od smartfónu sa prenesený videozáznam nemusí prehrávať správne. Napríklad, videozáznam sa nemusí prehrávať plynule, alebo môže byť bez zvuku.
 • V závislosti od formátu statického záberu, videozáznamu, spomaleného videozáznamu alebo zrýchleného videozáznamu nemusí byť možné ho zobraziť/prehrať prostredníctvom smartfónu.
 • Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení pre[Send to Smartphone] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k tomuto výrobku, znova nastavte informácie o pripojení podľa týchto krokov. MENU (Network) → [Wi-Fi][SSID/PW Reset]. Po opätovnom nastavení informácií o pripojení sa musí smartfón znova zaregistrovať.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].