Vkladanie/vyberanie akumulátora

  1. Posunutím spínača na kryte akumulátora otvorte kryt.

  2. Vložte akumulátor počas stlačenia poistného prvku (A) pomocou špičky akumulátora tak, aby sa akumulátor zaistil na mieste.

    Vyobrazenie polohy poistného prvku

  3. Zatvorte kryt a posuňte spínač smerom k strane uzamknutia LOCK.

Vyberanie akumulátora

Uistite sa, že nesvieti kontrolka prístupu a vypnite fotoaparát. Potom posuňte poistný prvok (A) a vyberte batériu. Dávajte pozor, aby vám akumulátor nespadol.

Vyobrazenie polohy poistného prvku