AF Tracking Sensitivity

statický záber

Môžete zvoliť citlivosť automatického zaostrovania sledovaného objektu, keď dôjde k strate zaostrenia objektu v režime statických záberov.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][AF Tracking Sensitivity] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

5(Responsive)/4/3(Standard)/2/1(Locked on):
Zvoľte [5(Responsive)], aby sa dosiahlo zodpovedajúce zaostrenie na objekty v rôznych vzdialenostiach.
Zvoľte [1(Locked on)], aby sa zachovalo zaostrenie na konkrétny objekt, keď iné objekty prechádzajú pred daným objektom.