TC/UB Disp. Setting

statický záber, videozáznam

Nastavenie zobrazenia počítadla záznamového času, časového kódu (TC) a používateľského bitu (UB) pre videozáznamy.

  1. MENU (Setup) → [Display Option][TC/UB Disp. Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Counter:
Zobrazí sa počítadlo času záznamu videozáznamu.
TC:
Zobrazí sa časový kód.
U-Bit:
Zobrazí sa používateľský bit.