Rec. Media Settings (statický záber/videozáznam): Prioritize Rec. Media

Voľba slotu na pamäťovú kartu, ktorý sa použije na záznam. [Slot 1] je východiskové nastavenie. Ak neplánujete zmeniť nastavenia a budete používať len jednu pamäťovú kartu, použite slot 1.

  1. MENU (Shooting) → [Media][Rec. Media Settings][Prioritize Rec. Media] → požadovaný slot.

Podrobnosti položky ponuky

Slot 1:
Zvolí sa médium v slote 1.
Slot 2:
Zvolí sa médium v slote 2.

Rada

  • Ak chcete zanamenať rovnaký záber na dve pamäťové karty súčasne alebo roztriediť zaznamenané zábery do dvoch slotov na pamäťové karty podľa typu záberov (statický záber/videozáznam), použite [Recording Mode].