Nabíjanie akumulátora pomocou nabíjačky

 1. Vložte akumulátor do nabíjačky.
  • Umiestnite akumulátor na nabíjačku so zarovnaním smeru značky (trojuholník).
  • Zasuňte akumulátor na koniec.

 2. Pripojte napájací kábel (je súčasťou dodávky) k nabíjačke a nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke.

  Vyobrazenie polôh kontrolky CHARGE a indikátora stavu nabitia

  • Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa kontrolka CHARGE (A) oranžovou farbou.
  • Približný stav nabitia môžete skontrolovať pomocou indikátora stavu nabitia (B) tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. (Oranžová farba uvádza svetlo kontrolky.)
  • Keď sa kontrolka CHARGE a indikátor stavu nabitia rozsvietia a potom ihneď zhasnú, znamená to, že je akumulátor úplne nabitý.
   Stav nabitia Kontrolka CHARGE/Indikátor stavu nabitia
   Bezprostredne po pripojení akumulátora - 30 % Vyobrazenie kontrolky CHARGE a indikátora stavu nabitia
   30 % - 60 % Vyobrazenie kontrolky CHARGE a indikátora stavu nabitia
   60 % – 90 % Vyobrazenie kontrolky CHARGE a indikátora stavu nabitia
   90 % - Úplne nabitý Vyobrazenie kontrolky CHARGE a indikátora stavu nabitia
   Úplné nabitie je dokončené Vyobrazenie kontrolky CHARGE a indikátora stavu nabitia

   Úroveň nabitia, ktorú zobrazuje indikátor stavu nabitia, a percentá vo vyššie uvedenej tabuľke predstavujú len približné hodnoty.

   Skutočný stav môže byť odlišný v závislosti od okolitej teploty a stavu akumulátora.

  • Doba nabíjania (úplne nabitie): Doba nabíjania je približne 150 min.
  • Vyššie uvedený nabíjací čas platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a okolností.

Poznámka

 • Použite blízku elektrickú zásuvku, keď používate AC adaptér/nabíjačku batérií. Ak sa vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj napájania.
  Ak používate výrobok s kontrolkou nabíjania, vezmite do úvahy, že výrobok nie je odpojený od zdroja napájania, aj keď táto kontrolka nesvieti.
 • Pred nabíjaním si nezabudnite prečítať aj časť „Poznámky týkajúce sa akumulátora a nabíjania akumulátora“.