Vyhľadávanie funkcií z MENU

Zobrazené položky MENU sa menia v závislosti od polohy otočného prepínača režimov. V nižšie uvedenej tabuľke sú režimy, v ktorých je zobrazená každá položka MENU, vyznačené ikonou statického záberu/videozáznamu.

Obrázok so zobrazením rozsahu režimov snímania statických záberov a režimov snímania videozáznamov na otočnom prepínači režimov

statický záber: Položka ponuky sa zobrazí, keď sa poloha otočného prepínača režimov nastaví na režimy snímania statických záberov (A).

videozáznam: Položka ponuky sa zobrazí, keď sa poloha otočného prepínača režimov nastaví na režimy snímania videozáznamov (B).

statický záber, videozáznam: Položka ponuky sa zobrazí, keď sa poloha otočného prepínača režimov nastaví na režimy snímania statických záberov (A) alebo režimy snímania videozáznamov (B).

  • Keď sa otočný prepínač režimov nastaví na 1, 2 alebo 3 (Recall Camera Setting), zobrazené položky ponuky sa určia na základe režimu zaregistrovaného pre každé registračné číslo.

Záložka (Shooting)

Skupiny statický záber, videozáznam Položky ponuky
Image Quality statický záber JPEG/HEIF Switch
statický záber File Format
statický záber RAW File Type
statický záber JPEG Quality
statický záber HEIF Quality
statický záber JPEG Image Size
statický záber HEIF Image Size
statický záber Aspect Ratio
statický záber, videozáznam File Format
statický záber, videozáznam Movie Settings
videozáznam S&Q Settings
videozáznam Proxy Settings
statický záber, videozáznam Shooting
statický záber Long Exposure NR
statický záber High ISO NR
statický záber HLG Still Image
statický záber Color Space
statický záber, videozáznam Lens Compensation
Media statický záber, videozáznam Format
statický záber, videozáznam Rec. Media Settings: Prioritize Rec. Media
statický záber, videozáznam Rec. Media Settings: Recording Mode
statický záber, videozáznam Rec. Media Settings: Auto Switch Media
statický záber, videozáznam Recover Image DB
statický záber, videozáznam Display Media Info.
File statický záber File/Folder Settings
statický záber Select REC Folder
statický záber Create New Folder
statický záber IPTC Information
statický záber Copyright Info
statický záber Write Serial Number
videozáznam File Settings
Shooting Mode videozáznam Exposure Mode
videozáznam Exposure Mode
videozáznam Exposure Ctrl Type
statický záber, videozáznam Recall Camera Setting
statický záber, videozáznam Camera Set. Memory
statický záber, videozáznam Memory/Recall Media
statický záber Reg. Custom Shoot Set
Drive Mode statický záber Drive Mode: Single Shooting
statický záber Drive Mode: Cont. Shooting
statický záber Drive Mode: Self-timer(Single)
statický záber Drive Mode: Self-timer(Cont)
statický záber Drive Mode: Cont. Bracket
statický záber Drive Mode: Single Bracket
statický záber Drive Mode: WB bracket
statický záber Drive Mode: DRO Bracket
statický záber Bracket Settings
statický záber Interval Shoot Func.
Shutter/Silent statický záber, videozáznam Silent Mode Settings
statický záber Shutter Type
statický záber e-Front Curtain Shut.
statický záber, videozáznam Release w/o Lens
statický záber Release w/o Card
statický záber Anti-flicker Shoot.
Audio Recording videozáznam Audio Recording
videozáznam Audio Rec Level
videozáznam Audio Out Timing
videozáznam Wind Noise Reduct.
videozáznam Shoe Audio Set.
videozáznam Audio Level Display
TC/UB videozáznam Time Code Preset
videozáznam User Bit Preset
videozáznam Time Code Format
videozáznam Time Code Run
videozáznam Time Code Make
videozáznam User Bit Time Rec
Image Stabilization statický záber SteadyShot
videozáznam SteadyShot
statický záber, videozáznam SteadyShot Adjust.
statický záber, videozáznam Focal Length
Zoom statický záber, videozáznam Zoom
statický záber, videozáznam Zoom Range
statický záber, videozáznam Zoom Speed
statický záber, videozáznam Zoom Speed
Shooting Display statický záber, videozáznam Grid Line Display
statický záber, videozáznam Grid Line Type
statický záber Live View Display Set.
videozáznam Emph disp dur REC
Marker Display videozáznam Marker Display
videozáznam Center Marker
videozáznam Aspect Marker
videozáznam Safety Zone
videozáznam Guideframe

Záložka (Exposure/Color)

Záložka (Focus)

Záložka (Playback)

Záložka (Network)

Záložka (Setup)

Záložka (My Menu)

Poznámka

  • Poradie, v ktorom sú tu záložky ponuky uvedené, sa líši od skutočného zobrazenia.