Wired LAN(USB-LAN)

Nakonfiguruje sa káblová sieť LAN.Tento výrobok môžete pripojiť k sieti prostredníctvom káblovej siete LAN pripojením bežne dostupného prevodného adaptéra USB-LAN ku konektoru USB Type-C na výrobku.

 1. MENU(Network) → [Wired LAN] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

IP Address Setting:
Nastavenie toho, či sa IP adresa káblovej siete LAN nakonfiguruje automaticky alebo manuálne. ([Auto]/[Manual])
Display Wired LAN Info.:
Zobrazia sa informácie o pevne pripojenej sieti LAN pre tento výrobok, ako sú adresa MAC alebo IP adresa.


IP Address:
Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte pevne nastavenú adresu.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [IP Address Setting] na [Manual], zadajte každú adresu podľa prostredia vašej siete.

Rada

 • Pre pripojenia USB Type-C odporúčame použiť gigabitový ethernetový adaptér.

Spôsob zobrazenia QR Code pre adresu MAC

 • Adresu MAC tohto fotoaparátu je možné importovať do smartfónu. Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov zobrazenia QR Code na obrazovke a načítajte QR Code pomocou aplikácie Transfer & Tagging add-on smartfónu.
  • Keď je fotoaparát vypnutý, zapnite fotoaparát pri súčasnom stlačení tlačidla (Prehrávanie).
  • Stlačte tlačidlo (Vymazať) na obrazovke [Display Wired LAN Info.].
  Podrobnosti o spôsobe načítania QR Code pomocou Transfer & Tagging add-on nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Aplikácia Transfer & Tagging add-on je dostupná len v niektorých krajinách a regiónoch.

Poznámka

 • Správna činnosť nie je zaručená pri všetkých typoch prevodných adaptérov USB-LAN.