Čistenie obrazového snímača (Sensor Cleaning)

Ak sa prach alebo malé úlomky dostanú dovnútra fotoaparátu a prilepia sa na povrch obrazového snímača (časť, ktorá prevádza svetlo na elektrický signál), môžu sa javiť ako tmavé body na zábere, a to v závislosti od prostredia snímania. Ak sa to stane, rýchlo vyčistite obrazový snímač podľa nižšie uvedených krokov.

 1. Skontrolujte, či je akumulátor dostatočne nabitý.
 2. MENU (Setup) → [Setup Option][Sensor Cleaning][Enter].
  Obrazový snímač mierne zavibruje, a tým sa zbaví prachu.
 3. Vypnite fotoaparát podľa pokynov na displeji.
 4. Odpojte objektív.
 5. Pomocou bežne dostupného ofukovacieho zariadenia vyčistite povrch obrazového snímača a okolitú oblasť.
  • Fotoaparát podržte s čelom nakloneným mierne nadol, aby vypadol prach.

 6. Pripojte objektív.

Rada

Poznámka

 • Pred vykonávaním čistenia sa uistite, že je úroveň stavu nabitia akumulátora (3 zostávajúce ikony batérie) alebo vyššia.
 • Nepoužívajte ofukovacie zariadenie postrekovacieho typu, keďže môže rozptýliť kvapky vody dovnútra tela fotoaparátu.
 • Neklaďte špičku ofukovacieho zariadenia do dutiny za oblasťou bajonetu objektívu, aby sa špička ofukovacieho zariadenia nedotkla obrazového snímača.
 • Pri čistení obrazového snímača pomocou ofukovacieho zariadenia, nevytvárajte príliš silný prúd vzduchu. Ak budete na snímač pôsobiť príliš silným prúdom vzduchu, vnútro tohto výrobku sa môže poškodiť.
 • Ak prach zostane aj po vyčistení výrobku podľa uvedeného postupu, obráťte sa na servisné stredisko.
 • Obrazový snímač vydáva počas čistenia hluk vibrovania. Nie je to porucha.
 • Čistenie sa môže vykonať automaticky po vypnutí napájania.