Dotykové úkony na monitore

Dotykom monitora môžete intuitívne vykonávať úkony, ako sú zaostrovanie na obrazovke zaostrovania a ovládanie obrazovky prehrávania.

Dotykové úkony (na obrazovke snímania)

Dotykom monitora určte miesto zaostrenia (Touch Focus).

Dotykom objektu na monitore použite funkciu dotykového sledovania (Touch Tracking).

Dotykové úkony (na obrazovke prehrávania)

Počas prehliadania po jednom zábere sa potiahnutím prsta po monitore doľava alebo doprava presuniete na predchádzajúci alebo nasledujúci záber.

Počas prehliadania po jednom zábere môžete zväčšiť alebo zmenšiť zobrazený záber posunutím dvoch prstov po obrazovke od seba alebo k sebe (roztiahnutie/stiahnutie prstov).

  • Statický záber môžete zväčšiť alebo zrušiť jeho zväčšenie dvojitým klepnutím na monitor.
  • Počas prehrávania videozáznamu môžete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie pomocou dotykových úkonov.