JPEG/HEIF Switch

statický záber

Prepne sa formát súboru (JPEG / HEIF) statického záberu, ktorý sa má zaznamenať.

Formát JPEG má všeobecnú kompatibilitu. Môžete zobraziť a upraviť súbory JPEG v rôznych prostrediach. Formát HEIF má vysokú účinnosť kompresie. Fotoaparát dokáže snímať s vysokou kvalitou obrazu a malými veľkosťami súborov vo formáte HEIF. V závislosti od počítača alebo softvéru sa môže stať, že sa súbory HEIF nebudú dať zobraziť. Navyše sa vyžaduje prostredie kompatibilné s formátom HEIF na prehliadanie statických záberov vo formáte HEIF. Môžete získať statické zábery s vysokou kvalitou pripojením fotoaparátu a TV prijímača prostredníctvom HDMI.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][JPEG/HEIF Switch] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

JPEG:
Vykoná sa digitálne spracovanie súboru RAW a zaznamená sa vo formáte JPEG. Týmto nastavením sa udelí priorita kompatibilite.
HEIF(4:2:0):
Vykoná sa digitálne spracovanie súboru RAW a zaznamená sa vo formáte HEIF (4:2:0). Týmto nastavením sa udelí priorita kvalite obrazu a účinnosti kompresie.
HEIF(4:2:2):
Vykoná sa digitálne spracovanie súboru RAW a zaznamená sa vo formáte HEIF (4:2:2). Týmto nastavením sa udelí priorita kvalite obrazu.

Rada

  • V závislosti od nastavenia pre [JPEG/HEIF Switch] sa položky súvisiace s formátom súborov ([File Format] atď.) prepnú do JPEG alebo HEIF.

Poznámka

  • Súbory záberov HEIF zaznamenané týmto fotoaparátom sa nedajú zobraziť v iných fotoaparátoch, ktoré nepodporujú formát súborov HEIF. Dávajte pozor, aby ste omylom nevymazali súbory záberov HEIF naformátovaním pamäťovej karty alebo odstránením daných súborov.
  • Pri snímaní vo formáte HEIF s [HLG Still Image] nastaveným na [Off] sa farebný priestor zaznamená v sRGB. Keď sa [HLG Still Image] nastaví na [On], zaznamená sa vo farebnom priestore BT.2100 (škála farieb BT.2020).