Rating Set(Custom Key)

Nastaví sa dostupný počet (hodnotenie) pri hodnotení (klasifikácii) záberov pomocou tlačidla, ktorému ste priradili [Rating] s použitím [Custom Key Setting].

  1. MENU (Playback) → [Selection/Memo][Rating Set(Custom Key)].
  2. Pridajte značku Je možné resetovať (označenie) k počtu (hodnotenie), ktorý chcete aktivovať.
    Môžete zvoliť označené číslo pri nastavovaní [Rating] pomocou používateľského tlačidla.