Image Jump Method

Nastaví sa spôsob preskakovania medzi zábermi počas prehliadania pomocou ovládača.

  1. MENU (Playback) → [Playback Option][Image Jump Method] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

One by one:
Prehliadanie záberov po jednom.
By 10 images:
Preskočenie v jednotkách po 10 záberov.
By 100 images:
Preskočenie v jednotkách po 100 záberov.
Protect Only:
Prehliadanie len chránených záberov.
Rating Only:
Prehliadanie všetkých hodnotených záberov.
Rating Only () - Rating Only ():
Zobrazia sa len zábery, pre ktoré sa určilo hodnotenie ().
W/O Rating Only:
Zobrazia sa len zábery, ktoré nie sú hodnotené.

Poznámka

  • Keď sa [Image Jump Method] nastaví na [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], jedna skupina sa bude počítať ako jeden záber.
  • Keď sa [Image Jump Method] nastaví na iný parameter ako [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], preskakovať medzi zábermi bude možné len vtedy, keď sa [View Mode] nastaví na [Date View].Keď sa [View Mode] nastaví na iný parameter ako [Date View], zábery sa budú zobrazovať po jednom, aj keď sa použije ovládač priradený pomocou [Select Image Jump Dial].
  • Keď sa [Image Jump Method] nastaví na iný parameter ako [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], počas prehliadania s preskakovaním sa videozáznamy vždy preskočia.