IR Remote Ctrl

Fotoaparát je možné ovládať pomocou infračerveného diaľkového ovládača (predáva sa osobitne). Podrobnosti o kompatibilnom diaľkovom ovládači nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony vo vašej oblasti, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Pozrite si aj návod na používanie infračerveného diaľkového ovládača.

  1. MENU (Setup) → [Setup Option][IR Remote Ctrl] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Umožňuje používanie infračerveného diaľkového ovládača.
Off:
Neumožňuje používanie infračerveného diaľkového ovládača.

Poznámka

  • Objektív alebo slnečná clona objektívu môže zakrývať snímač infračerveného diaľkového ovládača, ktorý prijíma signály. Infračervený diaľkový ovládač používajte v polohe, z ktorej signál môže dosiahnuť výrobok.
  • Keď je [IR Remote Ctrl] nastavené na možnosť [On], výrobok sa do úsporného režimu neprepne. Nastavte [Off] po použití infračerveného diaľkového ovládača.
  • Infračervený diaľkový ovládač sa nedá používať, pokiaľ je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na [On].