Audio Recording

videozáznam

Nastaví sa možnosť záznamu zvuku pri snímaní videozáznamov. Zvoľte [Off], aby sa vyhlo zaznamenaniu prevádzkových zvukov objektívu a fotoaparátu.

  1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Audio Recording] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zaznamená sa zvuk (stereofónny).
Off:
Zvuk sa nezaznamená.