Spodná strana

Vyobrazenie spodnej strany fotoaparátu

 1. Poistný prvok
 2. Slot na vloženie akumulátora
 3. Kryt batérie

  Pri pripájaní príslušenstva, ako je vertikálny držiak (predáva sa osobitne), odstráňte kryt batérie.


  Spôsob odstránenia krytu batérie

  Potiahnite poistný prvok krytu batérie (A) v smere šípky a potom odstráňte kryt batérie.

  Vyobrazenie spôsobu odstránenia krytu batérie


  Spôsob pripevnenia krytu batérie

  Vložte hriadeľ na jednej strane krytu batérie na miesto pripevnenia a potom zatlačte kryt batérie pripevnením hriadeľa na opačnej strane.

 4. Otvor na upevnenie statívu

  Podporuje skrutky 1/4-20 UNC

  Použite statív so skrutkou, ktorá má dĺžku menej ako 5,5 mm. V opačnom prípade nebude možné pevne zaistiť fotoaparát, pričom môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.