Display Wi-Fi Info.

Zobrazia sa informácie o Wi-Fi týkajúce sa fotoaparátu, ako sú adresa MAC, IP adresa atď.

 1. MENU (Network) → [Wi-Fi] [Display Wi-Fi Info.].

Rada

 • Informácie okrem adresy MAC sa zobrazia za nasledujúcich podmienok.
  • [FTP Function] v rámci [FTP Transfer Func.] je nastavená na [On], pričom je zriadené pripojenie Wi-Fi.
  • [PC Remote] je nastavené na [On] a [PC Remote Cnct Method] je nastavené na [Wi-Fi Access Point] v rámci [PC Remote Function], pričom je zriadené pripojenie Wi-Fi.

Spôsob zobrazenia QR Code pre adresu MAC

 • Adresu MAC tohto fotoaparátu je možné importovať do smartfónu. Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov zobrazenia QR Code na obrazovke a načítajte QR Code pomocou aplikácie Transfer & Tagging add-on smartfónu.
  • Keď je fotoaparát vypnutý, zapnite fotoaparát pri súčasnom stlačení tlačidla (Prehrávanie).
  • Stlačte tlačidlo (Vymazať) na obrazovke [Display Wi-Fi Info.].

  Podrobnosti o spôsobe načítania QR Code pomocou Transfer & Tagging add-on nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Aplikácia Transfer & Tagging add-on je dostupná len v niektorých krajinách a regiónoch.