Odporúčané počítačové prostredie

Prevádzkové počítačové prostredie softvéru je možné overiť na nasledujúcej adrese webovej stránky:
https://www.sony.net/pcenv/