Zadná strana

Vyobrazenie zadnej strany fotoaparátu

 1. Kalich okulára

  Odstránenie očnice

  Potlačte upevňovacie prvky v spodnej časti kalicha okulára doľava a doprava a nadvihnite kalich okulára.

 2. Hľadáčik
 3. Na snímanie: tlačidlo C3 (Tlačidlo používateľského nastavenia 3)
  Na zobrazenie: tlačidlo (Ochrana)
 4. Tlačidlo MENU
 5. Monitor (Pre dotykovú činnosť: Dotykový panel/Dotyková plocha)

  Monitor je možné nastaviť do ľahko viditeľného uhla a snímať z akejkoľvek polohy.

  (A): Približne 176°

  (B): Približne 270°

  Pri otváraní, zatváraní alebo otáčaní monitora nepoužívajte nadmernú silu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.

 6. Snímač priblíženia oka
 7. Ovládač dioptrickej korekcie

  Ovládač dioptrickej korekcie nastavte podľa svojho zraku tak, aby bolo zobrazenie v hľadáčiku ostré. Ak je ťažké obsluhovať ovládač dioptrickej korekcie, pred obsluhou tohto ovládača odstráňte kalich okulára.

 8. Tlačidlo C1 (Tlačidlo používateľského nastavenia 1)
 9. Na snímanie: tlačidlo AF-ON (Zapnutie automatického zaostrovania)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Zväčšiť)
 10. Na snímanie: Tlačidlo AEL
  [AEL hold] je v predvolených nastaveniach priradené tlačidlu AEL.
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Miniatúrne náhľady)
 11. Multifunkčný volič
 12. Na snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Send to Smartphone)

  Prostredie [Send to Smartphone] môžete zobraziť stlačením tohto tlačidla.

 13. Ovládacie koliesko
 14. Kontrolka prístupu
 15. Na snímanie: tlačidlo C4 (Tlačidlo používateľského nastavenia 4)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Vymazať)
 16. Tlačidlo (Prehrávanie)