Bracket Settings

statický záber

V režime snímania so stupňovaním je možné nastaviť samospúšť, ako aj poradie snímania pre stupňovanie expozície a stupňovanie vyváženia bielej farby.

  1. MENU (Shooting) → [Drive Mode][Bracket Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Selftimer during Bracket:
Nastavenie možnosti použitia samospúšte počas snímania so stupňovaním. Taktiež sa nastaví počet sekúnd do spustenia uzávierky v prípade použitia samospúšte.
(Off/2 Sec/5 Sec/10 Sec)
Bracket order:
Nastavenie poradia stupňovania expozície a stupňovania vyváženia bielej farby.
(0→-→+/-→0→+)