Priority Set in AF-S

statický záber

Nastavenie možnosti spustenia uzávierky, aj keď objekt nie je zaostrený, keď je [Focus Mode] nastavené na [Single-shot AF], [DMF] alebo [Automatic AF] a objekt zostáva nehybný.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][Priority Set in AF-S] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

AF:
Uprednostní sa zaostrenie. Uzávierka sa nespustí, pokiaľ objekt nebude zaostrený.
Release:
Uprednostní sa spustenie uzávierky. Uzávierka sa spustí, aj keď objekt nie je zaostrený.
Balanced Emphasis:
Snímanie s vyváženým dôrazom na zaostrenie aj spustenie uzávierky.