Different Set for Still/Mv

statický záber, videozáznam

Pre každú položku pri snímaní statických záberov alebo videozáznamov si môžete vybrať, či použijete spoločné nastavenie alebo osobitné nastavenia.

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize] → Zvoľte [Different Set for Still/Mv].

  Zobrazí sa obrazovka sprievodcu obsluhou. Zvoľte [OK] na zobrazenie obrazovky nastavenia.

 2. Pridajte značky označenia k položkám, ktoré chcete nastaviť osobitne pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov a potom zvoľte [OK].
  • Nasledujúce položky môžete nastaviť osobitne pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov.
   • Aperture
   • Shutter Speed
   • ISO
   • Exposure Comp.
   • Metering Mode
   • White Balance
   • Picture Profile
   • Focus Mode

Rada

 • Keď prepnete zo spoločného nastavenia na osobitné nastavenia pomocou [Different Set for Still/Mv], aktuálne nastavenia sa použijú pri snímaní statických záberov a pri snímaní videozáznamov. Používateľské nastavenie vyváženia bielej farby sa však použije len pri snímaní statických záberov.
 • Keď prepnete z osobitných nastavení na spoločné nastavenie pomocou [Different Set for Still/Mv], hodnoty nastavení položiek sa vrátia na ich pôvodné hodnoty. Ako výnimka sa hodnoty nastavení pri snímaní statických záberov použijú pri nastaveniach hodnoty clony, rýchlosti uzávierky a používateľského nastavenia vyváženia bielej farby.

Poznámka

 • Aj keď pridáte značku označenia k [Exposure Comp.], hodnota korekcie expozície sa zmení súčasne pre snímanie statických záberov aj snímanie videozáznamov, keď zmeníte hodnotu korekcie expozície pomocou ovládača korekcie expozície.