AF Area Auto Clear

statický záber

Nastavenie toho, či sa má oblasť zaostrovania zobrazovať nepretržite, alebo či by mala automaticky zmiznúť krátko po dosiahnutí zaostrenia.

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][AF Area Auto Clear] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Oblasť zaostrovania zmizne automaticky krátko po dosiahnutí zaostrenia.
Off:
Oblasť zaostrovania sa bude zobrazovať nepretržite.