Základné ikony

V tejto časti je popísané zobrazenie obrazovky, keď je režim snímania (Program Auto).

 • Tieto príklady sa týkajú zobrazenia, keď sa obrazovka nachádza v režime zobrazenia všetkých informácií.
 • Zobrazený obsah a jednotlivé polohy slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť. Niektoré ikony sa nemusia zobrazovať, a to v závislosti od nastavení fotoaparátu.

Počas snímania statických záberov

Vyobrazenie obrazovky počas snímania statického záberu

 1. Otočný prepínač režimov je nastavený na (Program Auto).
 2. Číslo slotu na pamäťovú kartu so záznamom údajov snímania
 3. Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu v slote označenom číslom 2
 4. Zobrazí sa, keď sa [AF Illuminator] nastaví na [Auto] a fotoaparát zistí nutnosť použitia prisvetlenia
 5. [Aspect Ratio]je nastavené na [3:2].
 6. [JPEG Image Size]je nastavené na [L: 5.1M].
 7. [SteadyShot]je nastavené na [On].
 8. [JPEG/HEIF Switch]je nastavené na [JPEG]. [JPEG Quality]je nastavené na [Fine].
 9. Indikátor úrovne nabitia akumulátora
 10. [Metering Mode]je nastavené na [Multi].
 11. Funkcia NFC je aktívna. [Ctrl w/ Smartphone] je v rámci [Ctrl w/ Smartphone] nastavený na [On].
 12. [White Balance]je nastavené na [Auto].
 13. Zvolený je [D-Range Optimizer: Auto].
 14. [Creative Look]je nastavené na [ST].
 15. [Picture Profile]je nastavené na [Off].
 16. [Drive Mode]je nastavené na [Single Shooting].
 17. [Focus Mode]je nastavené na [Automatic AF].
 18. [Focus Area]je nastavené na [Wide].
 19. [Face/Eye Prior. in AF]je nastavené na [On].
 20. [Shutter Type] je nastavený na [Mechanical Shutter].
 21. Rýchlosť uzávierky
 22. Hodnota clony
 23. Korekcia expozície
 24. [ISO]je nastavené na [ISO AUTO].
 25. [ Shooting] je nastavené na [On] alebo [Auto], a oblasť možnosti záznamu má veľkosť ekvivalentnú APS-C.

Počas snímania videozáznamov

Vyobrazenie obrazovky počas snímania videozáznamu

 1. Dostupný záznamový čas pre aktuálne zobrazený slot
 2. [File Format]je nastavené na [XAVC S HD].
 3. [Movie Settings]je nastavené na [60p 50M 4:2:0 8bit].
 4. Aktuálny záznamový čas videozáznamu
 5. [Audio Level Display]je nastavené na [On].
 6. [ISO]je nastavené na [ISO AUTO]. (Zobrazí sa hodnota citlivosti ISO automaticky nastavená fotoaparátom.)