AF Transition Speed

videozáznam

Nastaví sa rýchlosť, pri ktorej sa posunie poloha zaostrenia, keď sa počas snímania videozáznamu prepne cieľ automatického zaostrovania.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][AF Transition Speed] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

7 (Fast)/6/5/4/3/2/1 (Slow):
Zvoľte hodnotu vyššej rýchlosti na rýchlejšie zaostrenie na požadovaný objekt.
Zvoľte hodnotu nižšej rýchlosti na plynulejšie zaostrenie na požadovaný objekt.

Rada

  • Na zámernú zmenu polohy automatického zaostrovania (AF) môžete použiť funkciu dotykového zaostrovania.