Použitie multifunkčného voliča

Oblasť zaostrovania môžete posunúť stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej časti multifunkčného voliča. Môžete tiež priradiť funkciu, ktorá sa má aktivovať, keď stlačíte stred multifunkčného voliča.

 • Položte prst priamo na hornú časť multifunkčného voliča, aby ste s ním mohli manipulovať presnejšie.
 • Oblasť zaostrovania môžete posunúť, keď sa [Focus Area] nastaví na nasledujúce parametre:
  • [Zone]
  • [Spot: S] / [Spot: M] / [Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S] / [Tracking: Spot M] / [Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]
 • Funkcia [Focus Standard] sa priradí stredu multifunkčného voliča pri východiskových nastaveniach.