Auto Magnifier in MF

statický záber

Automaticky sa zväčší záber na displeji, aby sa uľahčilo manuálne zaostrenie. Táto funkcia pracuje pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania alebo priameho manuálneho zaostrovania.

  1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Auto Magnifier in MF][On].
  2. Otočením zaostrovacieho krúžku nastavte zaostrenie.
    • Záber je zväčšený. Zábery je možné ešte viac zväčšiť stlačením stredu ovládacieho kolieska.

Rada

  • Môžete nastaviť dĺžku intervalu zobrazenia zväčšeného záberu voľbou MENU (Focus) → [Focus Assistant][Focus Magnif. Time].

Poznámka

  • Pri snímaní videozáznamov sa [Auto Magnifier in MF] nedá použiť. Namiesto toho použite funkciu [Focus Magnifier].
  • [Auto Magnifier in MF] nie je dostupné, keď je pripojený montážny adaptér. Namiesto toho použite funkciu [Focus Magnifier].