AF m/udløserk.

stillbillede

Vælger, om der skal fokuseres automatisk, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF m/udløserk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Autofokus udføres, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Autofokus udføres ikke, selvom du trykker udløserknappen halvvejs ned.