Manuel fokus

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Fokustilstand][Manuel fokus].
  2. Drej på fokusringen for at få en skarp fokusering.
    • Når du tager et stillbillede, kan du få vist fokusafstanden på skærmen ved at dreje fokusringen.
      Fokusafstanden vises ikke, når monteringsadapteren (sælges separat) er monteret.

Bemærk!

  • Når du anvender søgeren, skal du justere dioptriniveauet for at opnå den korrekte fokusering i søgeren.
  • Den viste fokusafstand er blot til reference.