Tilsl. un. sluk strøm (smartphone)

Indstiller, om Bluetooth-forbindelser skal accepteres fra en smartphone, mens kameraet er slukket. Når [Tilsl. un. sluk strøm] er indstillet til [Til], kan du gennemse billeder på kameraets hukommelseskort og overføre billeder fra kameraet til en smartphone ved at betjene smartphonen.

 1. MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Tilsl. un. sluk strøm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til :
Accepterer Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.
Batteriniveauet nedbrydes gradvist, mens kameraet er slukket. Hvis du ikke vil bruge [Tilsl. un. sluk strøm], skal du slukke for det.
Fra :
Accepterer ikke Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.


Sådan gennemses/overføres billeder på smartphonen

Se "Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.) " for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.


 1. Indstil [Tilsl. un. sluk strøm] til [Til].
 2. Sluk for kameraet.
 3. Start Creators’ App på smartphonen.
 4. Vælg [View and Import] på smartphonen.
  • De billeder, som er gemt på kameraets hukommelseskort, kan vises og er klar til at blive overført.

Bemærk!

 • Hvis smartphonen ikke betjenes i et vist stykke tid, bliver Bluetooth-forbindelsen deaktiveret. Vælg [View and Import] igen på smartphonen.
 • Når kameraet er tændt, skifter kameraet til optageskærmen, og forbindelsen til smartphonen afsluttes.
 • [Tilsl. un. sluk strøm] indstilles til [Fra], hvis du annullerer parring mellem kameraet og smartphonen, eller hvis parring mislykkes.
 • Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere de følgende bemærkninger og derefter forsøge at parre igen.
  • Sørg for, at kameraet enten ikke er tilsluttet til en anden enhed eller kun tilsluttet til én enhed vha. Bluetooth-kommunikation. (Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid.)
  • Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  • Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, selv efter du har udført ovenstående betjeninger, skal du slette parringsinformationen for den enhed, som du ønsker at tilslutte, vha. [Håndter parret enh.] på kameraet.