Montering/afmontering af et objektiv

Sluk for kameraet inden montering eller afmontering af objektivet.

 1. Fjern dækslet til huset (A) fra kameraet og det bagerste objektivdæksel (B) fra objektivets bagside.

  Illustration som angiver positionerne af kamerahusdækslet og det bagerste objektivdæksel

  • Det anbefales, at du monterer det forreste objektivdæksel, når du er færdig med at optage.
 2. Monter objektivet ved at rette de to hvide indeksmærker (monteringsindeks) på objektivet og kameraet ind efter hinanden.

  • Hold kameraet med objektivmonteringen vendt nedad for at forhindre, at der trænger støv og snavs ind i kameraet.
 3. Mens du forsigtigt skubber objektivet mod kameraet, skal du dreje objektivet langsomt i pilens retning, indtil det klikker på plads i den låste position.

  Illustration, som viser, hvordan du drejer objektivet med uret med kameraet vendt mod dig selv

  • Sørg for at holde objektivet lige, når du monterer det.

Sådan fjernes objektivet

Fortsæt med at trykke på objektivfrigørelsesknappen (A) og drej objektivet i pilens retning, indtil det stopper.

Efter du har fjernet objektivet, skal du montere dækslet til huset på kameraet og objektivdækslerne foran og bag på objektiverne for at forhindre, at der trænger støv og snavs ind i kameraet og objektivet.

Illustration som angiver positionen af objektivfrigørelsesknappen, samt hvordan du frigør objektivet

Modlysblænde

Vi anbefaler, at du anvender modlysblænden for at forhindre lys uden for optagerammen i at påvirke billedet. Monter modlysblænden, så indekserne på objektivet og modlysblænden er afstemt.

(Der er muligvis ikke nogen modlysblændeindeks på visse objektiver.)

Bemærk!

 • Når du monterer/afmonterer objektivet, skal du arbejde hurtigt på et støvfrit sted.
 • Tryk ikke på objektivfrigørelsesknappen, når du monterer et objektiv.
 • Brug ikke kræfter ved montering af et objektiv.
 • Der behøves en fatningsadapter (sælges separat) for at kunne anvende et A-fatningsobjektiv (sælges separat). Se i den betjeningsvejledning der fulgte med fatningsadapteren, når du anvender fatningsadapteren.
 • Hvis du vil optage billeder i fuldt billedformat, skal du anvende et objektiv, som er kompatibelt med fuldt billedformat.
 • Når du anvender et objektiv med en stativfatning, skal du montere et stativ til stativfatningen for at hjælpe med at afbalancere vægten af objektivet.
 • Når du bærer på kameraet med et objektiv monteret, skal du holde godt fast i både kameraet og objektivet.
 • Hold ikke på den del af objektivet som forlænges ved zoom- eller fokusjustering.
 • Sæt modlysblænden ordentligt på. Ellers har modlysblænden muligvis ikke nogen effekt, eller reflekteres muligvis delvist i billedet.
 • Fjern modlysblænden når du anvender blitzen, da modlysblænden blokerer for blitzlyset, og muligvis ses som en skygge på billedet.