Fjernoptag.indst.

Konfigurerer indstillinger for billeder, der gemmes, når du udfører fjernoptagelse vha. en smartphone eller computer.

  1. MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Fjernoptag.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Lagringsdest. stillbil.:
Indstiller lagringsdestinationen. ([Kun destination]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])
Str. på gemt billede:
Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera]. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])
RAW+J gem billede:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])
RAW+H gem billede:
Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [Filformat] er indstillet til [RAW og HEIF]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])
Gemt JPEG-str./Gemt HEIF-størrelse:
Brug dette punkt, når du sorterer og gemmer JPEG/HEIF-billeder med forskellig billedkvalitet og billedstørrelser til åbning 1 og åbning 2 ved at indstille [Optagemedie] til [Sorter optagelse]. Blandt de forskellige billedstørrelser, som skal gemmes til åbning 1 og åbning 2, vælger du, om den større eller mindre størrelse skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun destination] eller [Dest.+kamera]. ([Stor størrelse]/[Lille størrelse])

Bemærk!

  • Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
  • Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagringsdest. stillbil.], og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
  • Du kan ikke udføre fjernoptagelse med en smartphone eller en computer, mens der vises et stillbillede på kameraet.
  • [RAW+J gem billede] og [RAW+H gem billede] kan kun indstilles, når [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].