Kopiering af billeder fra ét hukommelseskort til et andet (Kopier)

Du kan kopiere billeder fra et hukommelseskort i en åbning, som er valgt vha. [Vælg afspil.medie], til et hukommelseskort i en anden åbning.

  1. MENU (Afspil) → [Rediger] → [Kopier].
    Alt indhold med en dato eller i en mappe, som aktuelt er ved at blive afspillet, vil blive kopieret til et hukommelseskort i en anden åbning.

Tip!

  • Du kan vælge typen af billeder, som skal vises, ved at vælge MENU (Afspil) → [Afspilningsmål][Visningstilstand].

Bemærk!

  • Hvis billederne i en gruppe kopieres, vises kopierede billeder ikke som en gruppe på destinationshukommelseskortet.
  • Hvis beskyttede billeder kopieres, annulleres beskyttelsen på destinationshukommelseskortet.
  • Det kan muligvis tage lang tid, når der skal kopieres mange billeder. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.
  • Hvis du vil kopiere en film, skal destinationshukommelseskortet understøtte filmens optageformat. Hvis filmen ikke kan kopieres, vises der en meddelelse på kameraets skærm.