Fokusomr.begræ. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Ved at begrænse de tilgængelige typer fokusområdeindstillinger på forhånd kan du hurtigere vælge indstillingerne for [Fokusområde].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Fokusomr.begræ.] → Tilføj flueben ved de fokusområder, som du ønsker at anvende, og vælg derefter [OK].
    De typer fokusområder, der er mærket med (flueben), vil være til rådighed som indstillinger.

Tip!

  • Når du tildeler [Skift fokusområde] til en ønsket tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], ændres fokusområdet, hver gang du trykker på den tildelte tast. Ved at begrænse de typer fokusområder, der kan vælges, med [Fokusomr.begræ.] på forhånd kan du hurtigere vælge den fokusområdeindstilling, du ønsker.

Bemærk!

  • Typer af fokusområder, som ikke er markeret, kan ikke vælges vha. MENU eller Fn (Funktion)-menuen. Vælg et ved at tilføje et flueben vha. [Fokusomr.begræ.].
  • Hvis du fjerner fluebenet for et fokusområde, som er registreret med [Skift L/V AF-omr.] eller [AF-områderegist.], ændres de registrerede indstillinger.