Import af rodcertificering til kameraet (Import. rodcertifikat)

Importerer et rodcertifikat, der er nødvendigt for at bekræfte en server fra et hukommelseskort.

Der kræves et rodcertifikat i følgende situationer.

 • Når der udføres FTP-overførsler med [Sikker protokol] indstillet til [Til]
 • Ved udførelse af krypteret kommunikation ved hjælp af RTMPS-protokollen på netværksstreaming

Rodcertifikatet gemmes på kameraet og kan opdateres.

 1. Gem et rodcertifikat på et hukommelseskort.
  • Gem kortet i rodbiblioteket på hukommelseskortet i PEM-formatet, og navngiv det "cacert.pem".
 2. Indsæt det hukommelseskort, som rodcertifikatet er gemt på, i åbning 1 på kameraet.
 3. MENU (Netværk) → [Netværksfunktion][Import. rodcertifikat] → Vælg en funktion, der anvender rodcertifikatet, og vælg derefter [OK].
  • Rodcertifikatet, der er gemt på hukommelseskortet, læses af kameraet, og derefter opdateres rodcertifikatet på kameraet.

Detaljer om menupunkt

FTP-funktion:
Læser et rodcertifikat for at bekræfte FTP-serveren.
Streaming:
Læser et rodcertifikat for at bekræfte distributionsserveren for netværksstreaming.

Bemærk!

 • Fjern ikke hukommelseskortet fra kameraet under læsning.
 • Når netværksindstillingerne nulstilles, nulstilles rodcertifikatet på kameraet også.