AF/MF-vælger

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket knap → [Hold AF/MF-vælger] eller [Skift AF/MF-vælger].

Detaljer om menupunkt

Hold AF/MF-vælger:
Skifter fokustilstanden, mens knappen holdes nede.
Skift AF/MF-vælger:
Skifter fokustilstanden, indtil der trykkes på knappen igen.

Bemærk!

  • Du kan ikke indstille [Hold AF/MF-vælger]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap] på kontrolhjulet.