Lukkertype

stillbillede

Du kan indstille, om der skal optages med en mekanisk lukker eller en elektronisk lukker.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Lukkertype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Mekanisk lukker:
Optag kun med den mekaniske lukker.
Elektron. lukker:
Optag kun med den elektroniske lukker.

Tip!

 • I de følgende situationer skal du indstille [Lukkertype] til [Elektron. lukker].
  • Når du optager med en højhastighedslukker i lyse omgivelser som f.eks. udenfor i klart solskin, på en strand eller snedækkede bjerge.

Bemærk!

 • I sjældne tilfælde afgives lukkerlyden muligvis, når der slukkes for strømmen, selvom [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker]. Men dette er ikke en funktionsfejl.
 • Selv hvis [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker], kan du muligvis høre lukkerlyde, når du registrerer et ansigt vha. [Ansigtsregistrering].
 • [Lukkertype] kan ikke vælges, når optagetilstanden er en anden tilstand end P/A/S/M.
 • Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Blitzoptagelse
  • Lang ekspo.-SR
  • El. første luk.gardin
  • BULB-optagelse