APS-C S35 (Super 35mm)-optagelse (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om der skal optages med billedvinklen for APS-C for stillbilleder og med en billedvinkel svarende til Super 35mm for film, eller ej. Hvis du vælger [Til] eller [Auto], kan du anvende et objektiv dedikeret til APS-C-format på dette produkt.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][ Optagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager enten i et format svarende til APS-C eller et format svarende til Super 35mm.
Når [Til] er valgt, bliver billedvinklen ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet.
Auto:
Indstiller automatisk optagerækkevidden i henhold til objektivet og kameraindstillingerne.
Fra:
Optager altid billeder med 35 mm billedsensor i fuldt format.

Bemærk!

  • Når du monterer et APS-C-kompatibelt objektiv og indstiller [ Optagelse] til [Fra], kan du muligvis ikke opnå optimale optageresultater. Billedets kanter bliver f.eks. mørkere.
  • Når [ Optagelse] er indstillet til [Til], vil billedvinklen være den samme som ved optagelse med en billedsensor i APS-C-format.
  • [ Optagelse] er låst til [Til] ved optagelse af film i 4K 60p/50p.