Nulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du udfører [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

  1. MENU(Opsætning) → [Nulstil/Gem ind.][Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Nulstil kameraindstillinger:
Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne. Indstillingsværdierne for både optagelse af stillbilleder og filmoptagelse initialiseres.
Initialiser:
Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

Bemærk!

  • Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
  • Indstillinger for [Billedprofil] nulstilles ikke, selv når der udføres [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].
  • Fluebenmærket for [Billedprofil] i [Forsk. indst still/film] nulstilles ikke, når du udfører enten [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].